Vad är de nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa?

De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Innehållet i vård-och insatsprogrammen bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

De nationella vård- och insatsprogram arbetas fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning.

Västra hälso- och sjukvårdsregionen har vilande värdskap för NPO psykisk hälsa. Aktivt värdskap innehas i nuläget av SKL då SKL enligt överenskommelse med regeringen har särskilda medel för att stödja utvecklingen inom området psykisk hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH), SKL har en kanslistödjande funktion till NPO:et.

Följ KBT Sverige på instagram:


Se även: Nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Webbsändning: nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Kognitiv beteendeterapi vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Debattinlägg: ”Mindfulness är en intressant metod som har goda möjligheter att ge bra resultat.”

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

Ny Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa


cropped-kbtsverigelog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: