Webbsändning: nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och
stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Programpunkter:

10.00 – 10.10 Ing-Marie Wieselgren öppnar konferensen

Ing-Marie Wieselgren, moderator för dagen och projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa och nationell samordnare
för psykiatri, SKR Ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa inleder dagen

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande NPO psykisk hälsa och enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

10.10 – 10.40 När livet skaver
Åsa Nilsonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi
Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH

10.40 – 10.55 Kommentar från brukarrörelsen på VIP depression och ångestsyndrom

Anna-Maria Lundberg, verksamhetsledare Forum för Brukarinflytande

10.55 – 11.15 Ordförande i nationella arbetsgruppen presenterar VIP depression och ångestsyndrom
Harald Aiff, specialist i psykiatri, Med. Dr.

11.15-11.45 Svårbehandlade depressioner och ångesttillstånd – vad är de och vad kan man göra?
Många personer med depressions- och ångestdiagnoser får inte fullgod effekt trots flera försök med
rekommenderade behandlingar. I många av dessa fall finns en komplex bakgrund av psykiatriska symptom,
sociala omständigheter och personliga egenskaper som är viktiga att kartlägga. I många fall finns det oftast
också flera ytterligare behandlingsalternativ att prova inom dagens rekommendationsläge för att till slut kunna uppnå fullgod effekt.
Philip Brenner: Överläkare, Med. Dr.
Målgrupp: primärvård, specialistvård

12.30 – 12.50 Hur stärker vi föräldraskapet?
Extra föräldraskapsstöd kan behövas i familjer där föräldrar har en psykisk ohälsa. Hur kan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten arbeta tillsammans för att dessa familjer ska få rätt stöd?

Gisela Priebe, docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet
Martin Forster, leg. psykolog, doktor i psykologi
Målgrupp: socialtjänst, primärvård, specialistvård

12.50-13.10 Braining- fysisk träning som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin
Braining, träning för hjärnan, är en innovation från Psykiatri Sydväst där personal i psykiatrin leder och deltar i
träningspass tillsammans med patienter från öppenvård och heldygnsvård med ångest och affektiv sjukdom.
Seminariet kommer att bjuda på inspiration, kliniska erfarenheter och prova-på-Braining från en av
initiativtagarna till Braining.

Åsa Anger, specialistläkare i psykiatri, överläkare på Psykiatri Sydväst
Målgrupp: primärvård, specialistvård

13.10-13.35 Att möta barn och unga med ångest och depression i skola eller socialtjänst
Ångest och depression kan vara svårt att känna igen och kräver ofta behandling. Elevhälsan och socialtjänsten möter ofta barn och unga med ångest och depressionsproblematik, varpå det är angeläget att stärka dessa
aktörers förmåga att hantera denna problematik, inte minst i att identifiera dessa tillstånd för att i ett så tidigt
skede som möjligt kunna hänvisa till hälso- och sjukvården. Seminariet syftar till att tydliggöra fler perspektiv –
hur kan man känna igen dessa problem, vad kan man göra preventivt och hur kan man stötta en elev som
genomgår behandling.
Liv Svirsky, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, specialist i klinisk psykologi, författare
Målgrupp: elevhälsa, socialtjänst

Diagnostik – Diagnostisk tillförlitlighet i klinisk barnpsykiatri och strukturerad diagnostik inom specialistpsykiatrin
Psykiatrisk diagnostik är en kunskapsprocess vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. En säkrare diagnostisk process är att arbeta strukturerat och att samla in information om symtom
och förlopp. För att kunna ställa psykiatriska diagnoser på ett tillförlitligt, reliabelt, sätt måste
informationsinsamlingen göras systematiskt från flera källor: anamnes, observationer, psykisk och somatisk
status, diagnostisk intervju, symtomskattningsskalor, självbedömningsinstrument och information från närstående. Den procedur där information från olika källor sammanvägs kallas ”best estimate diagnosis” eller
Longitudinal Expert All Data (LEAD).

Adriana Ramirez, överläkare Psykiatri, Uppsala

Anna Santesson, överläkare BUP Halland
Målgrupp: specialistvård

14.20-14.35 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Stefan Brené, utredare från Socialstyrelsen

14.35-14.55 Samtal om möjligheter och svårigheter med att använda VIP
Moderator: Ing-Marie Wieselgren
Christine Lorne, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet i Region Stockholm. Ordförande i
Folkhälsoberedningen
Harald Aiff, specialist i psykiatri, Med. Dr.

14.55-15.00 Hur går vi vidare?
Ing-Marie Wieselgren, moderator för dagen och projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa och nationell samordnare
för psykiatri, SKR

Se webbsändningen från 200326 nedan

Se även: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Förslag till nya riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Till webbsändningen

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: