Psykoterapeutisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av PTSD

Baserat på likartade effekter över flera utfallsmått, lång uppföljningstid och det hälsoekonomiska underlaget

20200119_175735

rekommenderar NICE [1] ett fåtal insatser trots det osäkra evidensläget skriver SBU i sin sammanfattning och sina kommentarer av en systematisk översikt från NICE som utvärderar psykologiska, psykosociala och andra icke-farmakologiska insatser för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna. [2]

De insatser som hade statistiskt säkerställd effekt på PTSD-diagnos eller PTSD-symtom jämfört med kontrollbehandlingar var: kognitiv beteendeterapi (KBT) med traumafokus, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), självhjälp med stöd (här ingår internetbaserad KBT), KBT utan traumafokus, counselling och självhjälp utan stöd.

Det var ingen skillnad mellan meditation eller MBSR och väntelista, sedvanlig vård eller uppmärksamhetsplacebo för PTSD-symtom (självskattade och klinikerskattade) mätt en till fyra månader efter insatsen.

Traumafokuserad KBT är ett paraplybegrepp och de specifika insatserna som NICE pekar på ska vara ett förstahandsalternativ vid behandling är cognitive processing therapy, kognitiv terapi för PTSD, narrative exposure therapy (NET) och prolonged exposure therapy. NICE:s kommitté anser också att EMDR och tramafokuserad internetbaserad KBT med stöd kan övervägas som behandling för PTSD.

Kommittén rekommenderar [1] att KBT-interventioner fokuserade på specifika symtom, som sömnsvårigheter eller ilska, ska övervägas för vuxna med en PTSD-diagnos eller med kliniskt viktiga symtom på PTSD mer tre månader efter en traumatisk händelse, men bara om personen inte vill få traumafokuserad behandling eller har kvarvarande symtom efter en traumafokuserad insats.

Som psykoterapeutisk behandling för vuxna med PTSD rekommenderar Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer från 2017 i första hand KBT med traumafokus (prio 3) och i andra hand EMDR (prio 7). Läkemedelsbehandling med SSRI har prio 5.

SBU anser att framtida forskning bör fokusera på behandling av komplex PTSD, specifika subgrupper av patienter med PTSD och att undersöka enskilda symtom i samband med PTSD samt kvarvarande symtom efter PTSD-behandling. [2]

❤ Gilla KBT Sverige på Facebook


Se även: Många behandlingsinsatser för PTSD hos barn och unga har ingen mätbar effekt

COPE har god effekt på både alkoholkonsumtion och PTSD-symtom

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

Skrivterapi är effektivt vid PTSD

KBT-metoder som är traumafokuserade kan minska PTSD hos barn och unga

Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Vad är cognitive processing therapy?

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Följ KBT Sverige på instagram:


[1] Kommenterad rapport
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Post-traumatic stress disorder: [D] Evidence reviews for psychological, psychosocial and other non-pharmacological interventions for the treatment of PTSD in adults. NICE guideline NG116 Evidence reviews.

[2]

Annons

En tanke på “Psykoterapeutisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av PTSD”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: