Om de slopade kraven till psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet

Det nya psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet skiljer sig en del från det gamla.

FB_IMG_1595511593949

Tidigare låg utbildningen under den medicinska fakulteten, men nu har den psykologiska institutionen tagit över. Kravet på grundläggande psykoterapiutbildning  (utbildning som av många kallas steg 1) tas bort enligt programmets studierektor och ersätts med andra krav (se utförliga antagningskrav nedan).

– Vi breddar och kvalitetssäkrar i stället ingången, då får vi en jämnare kunskapsnivå vilket gör att vi inte behöver sänka oss under
psykologernas kunskapsnivå, säger studierektor Mattias Lundberg till Psykologtidningen (1). Bengt E. Westling programansvarig Uppsala universitets psykoterapeututbildning berättar att grundläggande psykoterapiutbildning ska finnas kvar som krav för att den ger kompetens för att ge en högre nivå på psykoterapeututbildningen. Dock poängteras att alla GPU inte håller måttet och ger behörighet till psykoterapeutprogrammet. Gunnel Jacobsson, studierektor vid Stockholms universitet ser också ett fortsatt behov av att grundläggande psykoterapiutbildning ska finnas kvar, hon anser inte heller att alla utbildningar ger tillräcklig kompetens för att ge behörighet till psykoterapeutprogrammet ”i vissa fall har grundkompetensen befunnits vara för låg, detta har oftast gällt de som gått små grundläggande psykoterapiutbildningar” (1).

Psykoterapeututbildningen är en specialistutbildning vilken ger möjlighet att söka socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. På en del lärosäten har vissa utbildningar och/eller utbildningsplatser vikts för specifika yrkeskategorier, på andra lärosäten har man alltjämt enbart kvar det mer öppna förhållningssättet.

Läs mer om Psykoterapeututbildningar

Antagningskraven till psykoterapeutprogrammet är nu (enligt programmets sida på Umeå universitets hemsida):

Grundläggande behörighet (A) – Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller – Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller – Socionomexamen eller – Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.

Särskild behörighet (B) – Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) (Dessa punkter antas ingå i psykologutbildningen./red) slutfört kurser om minst: o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning) (OBS! Att grundläggande psykoterapiutbildning här används som begrepp är anmärkningsvärt/red) – Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg. – Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt o Bedrivit psykoterapi under handledning. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. Handledaren ska ha varit Legitimerad Psykoterapeut med minst 5 års erfarenhet av yrket. o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan). – Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder. Övergångsbestämmelser för behörighet Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.

Följ KBT Sverige på Facebook

Läs mer om Grundläggande psykoterapiutbildningar och hur det ser ut hos andra utbildningsanordnare

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Institutet avvecklar psykoterapeutprogrammet och den grundläggande utbildningen i psykoterapi

Följ KBT Sverige på instagram: 

(1) Psykologtidningen nr 9-10 2017

UTBILDNINGSPLAN Umeå universitet: Psykoterapeutprogrammet, 90 hp
kbtsverigelog
Annons

3 reaktioner till “Om de slopade kraven till psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet”

  1. Jag har läst 2 år yrkeshögskola Växjö till skötare. Blev klar 2010.
    Har och arbetar inom specialistpsykiatrin sedan 2010. Är snart klar med steg 1 KBT på psykolgpartners Norrköping. Jobbar på mottagning med barn och ungdomar BUP. Har förutom handledning i utbildningen men även i arbetet av utbildad psykoterapeut. Jag vill bli psykoterapeut, hur kan jag göra för att bli det?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: